NĚKOLIK ÚVODNÍCH SLOV
 

 Člověku je vlastní pohyb. Tak to zkrátka je. To jen ta dnešní civilizace se nás snaží přesvědčit o opaku tím, že většinu z nás posadila někde v kanceláři na židli nebo položila pěkně někam na gauč, nejlépe ještě k televizi, abychom snad nepropásli další díl našeho oblíbeného seriálu nebo reality show.  Na druhou stranu je však také pravda, že docílit například konkrétně toho, abychom měli všichni  zaměstnání, které nám zajistí dostatek pohybu, není vlastně ani možné. Jen těžko si lze totiž představit kupříkladu poštovní úřednici, která nás obsluhuje z běžeckého pásu.

     
 


Sama jako letitá studentka však vím, co dokáže takové nepřetržité sezení, které není dostatečně vykompenzováno pohybem, s naším tělem udělat. Ono není zase až tak hrozné, že si občas sedneme např. právě k televizi nebo že holt naše práce spočívá v osmihodinovém sezení. Takto je zkrátka dnešní společnost uzpůsobená. Co však špatné je, že se tuto, pro nás tak nevhodnou pozici,  nesnažíme, alespoň trošičku,  doplnit pohybem – ještě konkrétněji zdravým pohybem.

   
       
 


Tráví-li totiž člověk většinu času v nevhodných polohách, dříve nebo později začne přibírat na váze, spousta svalů ochabne a stejně velká spousta se zkrátí. A výsledek? Neustálé stěžování na bolesti všeho druhu, podrážděnost často velmi úzce spojená s vystresovaností a toto vše pak nemůže vést k ničemu jinému než  k  pozvolnému či rychlejšímu úpadku našeho nejen fyzického, ale i duševního zdraví.


Mým cílem
a zároveň velkým přáním je, abyste společně se mnou změnili své nesprávné návyky a představy týkající se pohybu, jakožto i zdravého životního stylu vůbec. Zároveň bych byla velmi ráda, aby se pravidelný pohyb, jakožto i každodenní péče o svou tělesnou i duševní stránku, stali Vaší každodenní potřebou a neomezovali se kupříkladu jen na určitá období – např. po vánocích či po porodu. 

Mým hlavním cílem
však je, nabídnout Vám to, co většinou od žádného jiného trenéra očekávat nemůžete, a to je nejen péče o Vaše fyzično, ale též o Vaše duševno. Jedině totiž tehdy, jsou-li obě tyto složky v opravdové rovnováze, může člověk dosáhnou absolutní pohody. A i když je naprostá vyrovnanost těchto dvou částí  spíše ideálem než realitou, vězte, že přiblížit se mu co nejvíce, se  skutečně vyplatí. Především pak tedy z tohoto důvodu nabízím i některé poněkud netradiční programy.

ÚVODNÍ KONZULTACE A UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA

NABÍDKA NETRADIČNÍCH PROGRAMŮ

 
         


Mgr. Veronika Ščuková ‌  MOJE OSOBNÍ TRENÉRKA ‌  606 204 999 ‌  info@mojeosobnitrenerka.cz ‌  webdesign: Pecka Media Studio